Archive | новембар 2015

Љиља Крстић са нама

У четвртак, 12.новембра 2015. мали радионичари ,,српски лако“ имали су задовољство да се друже са песникињом, чије се пасме налазе у многим антологијама песништва за децу, али и у Читанци за 2. разред. Чули смо песму из читанке ,,Пролећни распоред часова“, а затим смо наизменично читали песме, разговарали са пенсикињом и лепо се дружили.

Имамо и домаћи за следећеи час – Црно-бела прича 🙂